Image

  Наші наукові публікації

  2020

  Спосіб дії на нафтову свердловину, що характеризуються наявністю важкорозчинних парафінів: пат 140244 Україна: МПК E21B 43/24 (2006/01). № u 2019 07907 ; заявл. 11.07.2019 ; опубл. 10.02.2020, Бюл. № 3.

  Розчин для обробки нафтової свердловини: пат 140540 Україна: МПК E21B 43/00, E21B 43/24 (2006/01). № u 2019 03382 ; заявл. 04.04.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5.

  Cпосіб кислотної дії: пат 140541 Україна: МПК E21B 43/27 (2006/01). № u 2019 03385 ; заявл. 04.04.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5.

  Розчин для кислотної дії на пласт: пат 140950 Україна: МПК (2020.01) E21B 37/06 (2006/01), С09К 8/00, С09К 8/72 (2006/01). № u 2019 09971 ; заявл. 04.04.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5.

  Розчин для обробки нафтової свердловини: пат 140951 Україна: МПК (2020.01) E21B 43/00, E21B 43/24 (2006/01). № u 2019 09972 ; заявл. 04.04.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5.

  Розчин для кислотної дії на сульфатизовані карбонатні породи: пат 141940 Україна: МПК E21B 43/27 (2006/01). № u 2019 05945 ; заявл. 30.05.2019 ; опубл. 12.05.2020, Бюл. № 9.

  Спосіб винесення рідини з вибою газових і газоконденсатних свердловин: пат 141941 Україна: МПК E21B 43/22 (2006/01). № u 2019 05946 ; заявл. 30.05.2019 ; опубл. 12.05.2020, Бюл. № 9.

  Понижувач вʼязкості для аномальновʼязких нафт на основі асфальтенів та силікагелевих смол : пат 141959 Україна: МПК E21B 43/22 (2006/01). № u 2019 07909 ; заявл. 11.07.2019 ; опубл. 12.05.2020, Бюл. № 9.

  Понижувач вʼязкості для аномально вʼязких нафт на основі асфальтенів: пат 141995 Україна: МПК E21B 43/22 (2006/01). № u 2019 09802 ; заявл. 13.09.2019 ; опубл. 12.05.2020, Бюл. № 9.

  Спосіб пінокислотної дії на продуктивний пласт: пат 141996 Україна: МПК E21B 43/27 (2006/01). № u 2019 09805 ; заявл. 13.09.2019 ; опубл. 12.05.2020, Бюл. № 9.

  Спосіб ізоляції карбонатного пласта: пат 142128 Україна: МПК E21B 33/138 (2006/01). № u 2019 12336 ; заявл. 28.12.2019 ; опубл. 12.05.2020, Бюл. № 9.

  Спосіб обмеження водоприпливу у свердловину: пат 143314 Україна: МПК E21B 43/22 (2006/01). № u 2019 12335 ; заявл. 28.12.2019 ; опубл. 27.07.2020, Бюл. № 14.

  2019

  Розчин для кислотної дії на пласт: пат 137212 Україна: МПК E21B 43/27 (2006/01). № u 2019 03375 ; заявл. 04.04.2019 ; опубл. 10.10.2019, Бюл. № 19.

  Спосіб спиртокислотної обробки газоконденсатних свердловин: пат 137213 Україна: МПК E21B 43/27 (2006/01). № u 2019 03376 ; заявл. 04.04.2019 ; опубл. 10.10.2019, Бюл. № 19.

  Спосіб заводнення неоднорідних за проникністю продуктивних пластів: пат 137214 Україна: МПК E21B 43/20 (2006/01). № u 2019 03383 ; заявл. 04.04.2019 ; опубл. 10.10.2019, Бюл. № 19.

  Спосіб заводнення тріщинувато-порових пластів: пат 137215 Україна: МПК E21B 43/20 (2006/01). № u 2019 03384 ; заявл. 04.04.2019 ; опубл. 10.10.2019, Бюл. № 19.

  Спосіб солянокислотної дії на доломітові пласти та доломітизовані вапняки: пат 137216 Україна: МПК E21B 43/27 (2006/01), С09К 8/72 (2006/01). № u 2019 03386 ; заявл. 04.04.2019 ; опубл. 10.10.2019, Бюл. № 19.

  Спосіб дії на неоднорідний за проникністю та насиченням продуктивний пласт: пат 137217 Україна: МПК E21B 43/27 (2006/01). № u 2019 03387 ; заявл. 04.04.2019 ; опубл. 10.10.2019, Бюл. № 19.

  Розчин для дії на гідрофобні пласти: пат 137218 Україна: МПК E21B 43/22 (2006/01). № u 2019 03388 ; заявл. 04.04.2019 ; опубл. 10.10.2019, Бюл. № 19.

  Водно-нафтова емульсія для глушіння свердловин: пат 137291 Україна: МПК E21B 43/00, С09К 8/42 (2006/01). № u 2019 04090 ; заявл. 18.04.2019 ; опубл. 10.10.2019, Бюл. № 19.

  Розчин для здійснення перфорації та кислотної дії на пласт: пат 137292 Україна: МПК E21B 43/27 (2006/01). № u 2019 04092 ; заявл. 18.04.2019 ; опубл. 10.10.2019, Бюл. № 19.

  2017

  2016

  2015

  2013

  2012

  2010

  2009

  Зазуляк О.М., Рущак В.Б., Асєєв С.Ю. Експрес-метод визначення оціночних параметрів привибійної зони нафтових і нагнітальних свердловин // Нафтова і газова промисловість. 2009. №1. С.49-50.

  Зазуляк О.М., Рущак В.Б. Визначення параметрів привибійної зони газових свердловин за кривими відновлення вибійного тиску // Нафтова і газова промисловість. 2009. №4. С.33-34.

  Верба Ю.В., Ленда В.А. Особенности распрастранения напряжений в окрестности технологической полости при периодическом воздейстии на ее нагрузкой //Геотехническая механика - Межведомственный сборник научных трудов. Днепропетровск 2009. Вып. 83. С.19-24.

  Верба Ю.В. Технология воздействия на призабойную зону нефтяных, газовых, газоконденсатных и нагнетательных скважин импульсно-волновым действием// Геолого-техническое совещание ПФ «Эмбамунайгаз» 08 июля 2009г., Атырау, 2009г.

  СОУ 11.1-00135390-091:2009 Стандарт організації - «Інтерпретація гідрогазодинамічних досліджень нафтових, нагнітальних, газових та газоконденсатних свердловин родовищ ВАТ «Укрнафта»».

  2008

  2007

  Верба Ю.В. Впровадження технологій впливу на привибійну зону нафтових, газоконденсатних, газових і нагнітальних свердловин імпульсно-хвильовою дією // Міжнародна науково-технічна конференція «Ресурсозберігаючі технології в нафтогазовій енергетиці» «ІФНТУ-40» Івано-Франківськ 16-20 квітня 2007 р.

  Куневич В.Н., Верба Ю.В., и др. Технология обработки ПЗП нефтяных, газоконденсатных и газовых скважин методом импульсно-волнового воздействия// Расширенное заседание НТС ООО «Юганскнефтегазгеофизика» 14-19 мая 2007г., Нефтеюганск, 2007г.

  СОУ 11.1-00135390-042:2007 Стандарт організації ВАТ«Укрнафта» - «Технологія впливу на привибійну зону нафтових, газоконденсатних, газових та нагнітальних свердловин імпульсно-хвильовою дією».

  Комп`ютерна програма «Визначення показників стану привибійної зони газових і газокондесатних свердловин за результатами газодинамічних досліджень (wtest)». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №21832 від 28.08.2007 р. / Зазуляк О.М., Асєєв С.Ю., Рущак В.Б.

  Пат. 2296248 Российская Федерация, МПК F04F 5/54 (2006.01). Cпособ работы насосно-эжекторной скважинной импульсной установки // Верба Ю.В., Здольник Г.П., Зазуляк О.М. – Опубл. 27.03.2007, Бюл. №9.

  2006

  Пат. 74708 Україна, МПК (2006) E21B 43/25, Е21В 37/06 (2006.01). Спосіб імпульсно-хвильового впливу на привибійну зону свердловини // Верба Ю.В., Здольник Г.П. – Опубл. 16.01.2006, Бюл. №1.

  Пат. 2268994 Российская Федерация, МПК (2006) E21B 37/00 (2006.01). Устройство для очистки призабойной зоны скважины // Верба Ю.В., Здольник Г.П.. – Опубл. 27.01.2006, Бюл. №3.

  Пат. 13116 Україна, МПК (2006) Е21В 43/08, B01D 25/36, B01D 29/00. Гідродинамічний фільтр// Верба Ю.В., Здольник Г.П. – Опубл. 15.03.2006, Бюл. №3.

  Пат. 75207 Україна, МПК (2006) Е21В 28/00, E21B 43/25. Гирловий генератор імпульсів з автоматизованою системою керування // Верба Ю.В., Здольник Г.П. – Опубл. 15.03.2006, Бюл. №3.

  Пат. 14204 Україна, МПК (2006.01) F16K 17/10, E21B 34/06, E21B 43/08. Клапанний пристрій// Верба Ю.В., Здольник Г.П. – Опубл. 15.05.2006, Бюл. №5.

  Пат. 68021 Україна, МПК (2006) Е21В 37/00, Е21В 28/00. Пристрій для очищення привибійної зони свердловини // Верба Ю.В., Здольник Г.П. – Опубл. 17.07.2006, Бюл. №7.

  Пат. 68022 Україна, МПК (2006) F04F5/54 (2006.01), Е21В 37/00. Спосіб роботи насосно-ежекторної свердловинної импульсної установки // Верба Ю.В., Здольник Г.П. –Опубл. 17.07.2006, Бюл. №7.

  Комп`ютерна програма «Накопичення та інтерпретація результатів гідродинамічних досліджень свердловин на усталених і неусталених режимах фільтрації (gidroEXP)». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №17242 від 14.07.2006 р. / Зазуляк О.М., Асєєв С.Ю.

  ТУ У 29.5-30785395-022:2006 (АХЦА.61324.001 ТУ) Генератор імпульсно-хвильовий. Технічні умови.

  ТУ У 29.5-30785395-023:2006 (АХЦА.61324.001 ТУ) Насос струминний. Технічні умови.

  ТУ У 29.5-30785395-024:2006 (АХЦА.61324.001 ТУ) Генератор імпульсів гирловий. Технічні умови.

  2005

  Верба Ю.В., Ленда В.А. Разработка мероприятий по повышению продуктивности добычных скважин при комбинированных режимах динамического нагружения // Науковий вісник НГУ.- 2005. - №1. – С.10-12

  Верба Ю.В., Кармазенко В.В., Стельмах В.Г. и др. Повышение эффективности воздействия на призабойную зону скважин// НТВ «Каратажник», Тверь: Изд АИС.2005.Вып.130-131. С.166-170.

  Верба Ю.В., Куневич В.Н. Использование источника инфразвуковых колебаний для интенсификации добычи нефти // НТВ «Каратажник». Тверь: Изд АИС.2005.Вып.130-131. С.171-175.

  Ленда В.А., Андреев С.Ю., Верба Ю.В.,. Обоснование рациональных параметров сейсмического вибратора с учетом его согласования с горным массивом // Науковий вісник НГУ.- 2005. - №7. – С.60-63.

  Верба Ю.В., Надутый В.П., Ленда В.А. и др. Интенсификация скважинных способов добычи полезных ископаемых при периодическом динамическом нагружении рабочего агента // III –я международная научно-техническая конференция «Вибрация машин: измерение, снижение, защита» 23-25 мая 2005г., Донецк, 2005г.

  Пат. 4808 Україна, МПК 7 E21B 43/25, F04F 5/54. Спосіб імпульсно-хвильового впливу на привибійну зону свердловини // Верба Ю.В., Здольник Г.П. – Опубл. 15.02.2005, Бюл. №2.

  Пат. 4809 Україна, МПК 7 F16K 17/00, F04F 5/54. Устєвий генератор імпульсів з автоматизованою системою керування // Верба Ю.В., Здольник Г.П. – Опубл. 15.02.2005, Бюл. №2.

  2004

  Куневич В.М., Верба Ю.В. Технологія обробки привибійної зони свердловини для інтенсифікації їх дебіту// Технічна нарада «УкрНДІГазу» 03 червня 2004г., Харків, 2004г.

  Куневич В.Н., Верба Ю.В. Технология обработки ПЗП нефтяных, газоконденсатных и газовых скважин методом импульсно-волнового воздействия// Выездное расширенное заседание НТС ОАО «Газпромгеофизика» 08-10 декабря 2004г., Геленджик, 2004г.

  Пат. 68021А Україна, МПК (2006) Е21В 37/00, Е21В 28/00. Пристрій для очищення привибійної зони свердловини // Верба Ю.В., Здольник Г.П. – Опубл. 15.07.2004, Бюл. №7.

  Пат. 68022А Україна, МПК (2006) F04F5/54 (2006.01), Е21В 37/00. Спосіб роботи насосно-ежекторної свердловинної импульсної установки // Верба Ю.В., Здольник Г.П., Зазуляк О.М. –Опубл. 15.07.2004, Бюл. №7.

  Пат. 41079 Российская Федерация, МПК 7 E21B 37/00, 28/00. Устройство для очистки призабойной зоны скважины // Верба Ю.В., Здольник Г.П.. – Опубл. 10.10.2004, Бюл. №28.

  2003

  Пат. 2206730 Российская Федерация, МПК7 Е21В43/25,F04F 5/54. Cпособ импульсно-струйного воздействия на скважину и продуктивный пласт и устройство для осуществления способа // Семененко И.А., Слиденко В.М. и др. – Опубл. 20.06.2003, Бюл. №6.

  1999

  1993

  Ведучій міст транспортного засобу: пат 17374 Україна: МПК В60К 17/20 (2006/01). №95125095; заявл. 01.12.1995 ; опубл. 31.10.1997, Бюл. № 15. (Заявник: ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРА АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ ЕКСКАВАТОРІВ (АТ (АТЕК)).

  A.C. СССР №1816853, E21B 37/00, 28/00. Способ обработки неоднародных и трещиноватых нефтегазовых пластов// Зазуляк О.М., Кифор Б.М., Яремийчук Р.С. и др. – Опубл.23.05.93, Бюл.№19.

  1991

  Верба Ю.В. О возможности применения лучистого обогрева для открытых горных работ//. Кременчуцкий Н.Ф, Азаров В.С, Совершенствование технологии горного производства для снижения негативного воздействия на окружающую природную среду: Тез.докл. конф.- Кривой Рог: НИГРИ, 1991.- С. 120-122.

  Верба Ю.В. Оценка параметров излучателя для обогрева при открытых горных работах // Кременчуцкий Н.Ф, Азаров В.С, Совершенствование технологии горного производства для снижения негативного воздействия на окружающую природную среду: Тез.докл. конф.- Кривой Рог: НИГРИ, 1991.- С. 123-125.

  Верба Ю.В. Вентиляционная установка с ИК-излучением для проветривания карьеров // Кременчуцкий Н.Ф, Азаров В.С, Совершенствование технологии горного производства для снижения негативного воздействия на окружающую природную среду: Тез.докл. конф.- Кривой Рог: НИГРИ, 1991.- С. 130-132

  1989

  А. с. 1705938 СССР, МКИ H02G 11/02. Устройство для бесконтактной передачи электроэнергии от неподвижного объекта к подвижному Ю.В. ВЕРБА , Б.Ф. Кушнир, № 4654925 ; заявл. 24.02.89; опубл. 15.01.92, Бюл. № 2; (Заявитель: ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ДЛЯ ДОБЫЧИ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ МИРОВОГО ОКЕАНА).

  1988

  Верба Ю.В. Установка проветривание карьеров тепловыми струями УПК-60/300 // Проспект «Днепропетровск», Облполиграфиздат, 1988г.

  Свидетельство на промышленный образец №27670. Установка для проветривания карьеров Ю.В.ВЕРБА , А.П. Бордий, Макашов В.НЮ И др. № 46098 ; заявл. 01.02.88; опубл. 20.03.89; (Заявитель: ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ДЛЯ ДОБЫЧИ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ МИРОВОГО ОКЕАНА).

  А. с. 1681016 СССР, МКИ E21F 1/00. Способ проветривания карьеров Ю.В. ВЕРБА , В.С. Азаров, В.И. Еремеев, В,В. Забелин, и др. № 4480700 ; заявл. 09.09.88; опубл. 30.09.91, Бюл. № 36; (Заявитель: ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ДЛЯ ДОБЫЧИ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ МИРОВОГО ОКЕАНА).

  1987

  А. с. 1454982 СССР, МКИ E21F 1/00. Установка для проветривания карьеров Ю.В.ВЕРБА , А.П. Бордий, № 4235131 ; заявл. 20.04.87; опубл. 30.01.89, Бюл. № 4; (Заявитель: ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ДЛЯ ДОБЫЧИ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ МИРОВОГО ОКЕАНА).

  ВЕРБА Ю.В. Исследовать, разработать и создать эффективные средства комплексного оздоровления условий труда в глубоких карьерах ПНО «Якуталмаз. Раздел 2./Научно-технический отчет: № гос.регистрации 01860080184, инв. №02870079578 / - Еремеев В.И, и др. - Якутнипроамаз,, Мирный, 1987. – 56 с.

  1989

  ВЕРБА Ю.В. Исследовать, разработать и создать эффективные средства комплексного оздоровления условий труда в глубоких карьерах ПНО «Якуталмаз. Раздел 2./Научно-технический отчет: № гос.регистрации 01860080184, инв. №02870032276/ - Бордий А.П., Азаров В.С, Еремеев В.И, и др. - Якутнипроамаз,, Мирный, 1986. – 77 с.

  1985

  Верба Ю.В. Установка для проветривания карьеров тепловыми струями // Бордий А.П, Кижло Л.А, Теоретические и прикладные вопросы воздухообмена в глубоких карьерах: Тез.докл. конф.- Апатиты: КФ АН СССР, 1985.- С. 120-122.

  1983

  А. с. 1022878 СССР, МКИ B65G 15/14. Ленточный конвейер / ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ВЕРБА, Е. Е. Новиков, Н. Н. Харченко. № 3386870 ; заявл. 01.02.82; опубл. 15.06.83, Бюл. № 22; (Заявитель: Институт геотехнической механики АН Украинской ССР)

  А. с. 1221382 СССР, МКИ E21F 1/00. Установка для проветривания карьеров Ю.В.ВЕРБА , А.П. Бордий, № 3618194 ; заявл. 08.07.83; опубл. 30.03.86, Бюл. № 12; (Заявитель: ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ГОРНОРУДНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ).

  1982

  А. с. 1122831 СССР, МКИ E21F 1/00. Способ проветривания карьеров Ю.В.ВЕРБА , А.П. Бордий, Л.А. Кижло. № 3489899 ; заявл. 07.09.82; опубл. 07.11.84, Бюл. № 41; (Заявитель: ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ВСЕСОЮЗНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ГОРНОРУДНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ).

  1978

  А. с. 589421 СССР, МКИ E21F 1/00. Установка для проветривания карьеров / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА , В. С. Азаров, А.П. Бордий, В.И. Нестеренко. № 2330279 ; заявл. 04.03.76; опубл. 25.01.78, Бюл. № 3; (Заявитель: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И КОНСТРУИРОВАНИЮ МАШИН ДЛЯ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ФИЛИАЛ).

  А. с. 623978 СССР, E21F 1/00. Установка для проветривания карьеров / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА , В. С. Азаров, А.П. Бордий, № 2386585 ; заявл. 19.07.76; опубл. 15.09.78, Бюл. № 34; (Заявитель: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И КОНСТРУИРОВАНИЮ МАШИН ДЛЯ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ФИЛИАЛ).

  1977

  А. с. 104172 СССР. / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, В.С. Азаров. № 1568852; заявл. 30.07.73; зарег. 09.03.77.

  А. с. 104171 СССР. / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, В.С. Азаров. № 1568851; заявл. 30.07.73; зарег. 09.03.77.

  1976

  А. с. 589421 СССР, МКИ E21F 1/00. Установка для проветривания карьеров / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА , В. С. Азаров, А.П. Бордий, В.И. Нестеренко. № 2330279 ; заявл. 04.03.76; опубл. 25.01.78, Бюл. № 3; (Заявитель: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И КОНСТРУИРОВАНИЮ МАШИН ДЛЯ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ФИЛИАЛ).

  А. с. 623978 СССР, E21F 1/00. Установка для проветривания карьеров / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА , В. С. Азаров, А.П. Бордий, № 2386585 ; заявл. 19.07.76; опубл. 15.09.78, Бюл. № 34; (Заявитель: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И КОНСТРУИРОВАНИЮ МАШИН ДЛЯ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ФИЛИАЛ).

  1975

  А. с. 476409 СССР, МКИ F17C 3/0. Вакуумная камера / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, А. Д. Черный. № 1778602 ; заявл. 19.04.72 ; опубл. 05.07.75, Бюл. № 25; (Заявитель: ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я М-5612).

  А. с. 581301 СССР, E21F 1/00. Карьерная оросительная-вентиляционная установка / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, В. С. Азаров, Г.М. Варич, В.И Нестеренко. № 2198537 ; заявл. 11.12.75; опубл. 25.11.77, Бюл. № 43; (Заявитель: ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И КОНСТРУИРОВАНИЮ МАШИН ДЛЯ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ "ГИПРОРУДМАШ").

  А. с. 582424 СССР, F16D 3/76. Упругая муфта / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, В. Е. Рябцев, В.И Нестеренко. № 2101190 ; заявл. 03.02.75; опубл. 30.11.77, Бюл. № 44; (Заявитель: ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И КОНСТРУИРОВАНИЮ МАШИН ДЛЯ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ).

  А. с. 528105 СССР, B01D 17/06, G05D 21/02 . Устройство для автоматического регулирования процесса разделения эмульсий / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА. № 2109395 ; заявл. 03.03.75; опубл. 15.09.76, Бюл. № 34; (Заявитель: ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И КОНСТРУИРОВАНИЮ МАШИН ДЛЯ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ "ГИПРОРУДМАШ").

  Верба Валентин Никитович Крупногабаритное фланцевое соединение для высоковакуумных систем //ВИМИ, Сборник «РИПОРТ», №9, 1975. (Справка о депонировании рукописи №ВМ.Д01291, 02.01.75).

  1974

  А. с. 528166 СССР, МКИ C23F 1/08. Устройство для химического фрезерования / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, А. А. Белаш , М. Ш. Гладштейн , Э. М. Гутман , Ю. Д. Князев , В. А. Резвицкий , А. А. Смирнов , С. Н. Тарасенко , З. Д. Черный , И. П. Усачев . № 2067197 ; заявл. 07.10.74 ; опубл. 15.09.76, Бюл. № 25; (Заявитель: ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я М-5612, ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я Г-4311).

  Верба Валентин Никитович Тепловой расчет и выбор конструктивных параметров прогреваемого фланцевого соединения для крупногабаритных вакуумных камер //ВИМИ, Сборник «РИПОРТ», №9, 1974. (Справка о депонировании рукописи №ВМ.ДР00758, 17.07.74).

  Верба Валентин Никитович Исследование процесса заполнения жидкостью замкнутых гидросистем с разветвленными магистралями//ВИМИ, Сборник «РИПОРТ», №12, 1974. (Справка о депонировании рукописи №ВМ.ДР00973, 17.07.74).

  Верба Валентин Никитович Расчет процесса диффузии паров щелочных металлов в трубе, заполненной инертным газом//ВИМИ, Сборник «РИПОРТ», №12, 1974. (Справка о депонировании рукописи №ВМ.ДР00980, 17.07.74).

  ПЕРЕГУДА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, Сорокин Ю.Г. Особенности строения камерных пегматитов Волыни и образования в них кристаллов кварца // Лазаренко Е.К. (ред.) Типоморфизм кварца Украины — Киев: Наукова Думка, 1974.– С. 30–32. (Материалы Республиканского симпозиума по проблеме типоморфизма кварца Украины (г. Володарск-Волынский Житомирской обл., 1974 г.)

  1973

  Верба Валентин Никитович Динамика системы стабилизации наддува для тарировочных стендов с вытеснительной подачей рабочей жидкости //ВИМИ Сборник рефератов депонированных рукописей, Выпуск №9, 1973. (Справка о депонировании рукописи №ВМ.ДР266, СЕНТЯБРЬ 1973г.).

  А. с. 69856 СССР. / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, Н.П. Белик, В.С. Азаров, А.Д. Черный. № 1543082; заявл. 20.12.71; зарег. 14.03.73.

  А. с. 69857 СССР. / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, Н.П. Белик, В.С. Азаров, А.Д. Черный. № 1543083; заявл. 20.12.71; зарег. 14.03.73.

  А. с. 70308 СССР. / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, В.С. Азаров, А.Д. Черный. № 1551124; заявл. 23.06.72; зарег. 10.04.73.

  А. с. 73652 СССР. / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, Л.Г. Бедняк, А.Б. Генис, В.С. Инюшин, В.А. Найденов, А.Д. Черный. № 1531853; заявл. 25.03.71; зарег. 04.09.73.

  ПЕРЕГУДА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, Кушеєв В.В. Кристалогенетичний аналіз розчинених кристалів кварцу з камерних пегматитів Волині // Доп. АН УРСР. Сер. Б. 1973. № 8. – С. 700–703.

  1971

  А. с. 390316 СССР, МКИ F16J 15/00. Устройство для закрепления уплотнителя / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, Л.А. КИЖЛО, А. Д. Черный. № 1677371/25-8; заявл. 05.07.71 ; опубл. 11.07.73, Бюл. № 30; (Заявитель: ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я М-5612).

  А. с. 353736 СССР, МКИ B01J 19/00. Устройство для уплотнения вакуумных камер / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, Л.А. Кижло, А.А. Смирнов, А. Д. Черный. № 1664594/23-26; заявл. 26.05.71; опубл. 09.10.72, Бюл. №30; (Заявитель: ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я М-5612).

  А. с. 65556 СССР. Многомодульный электронный нагреватель/ ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, Л.Г. Бедняк, В.С. Инюшин, В.А. Музыкин, А.Д. Черный, В.С. Азаров, Г.И. Анофриев. № 1529226; заявл. 25.01.71; зарег. 18.09.72.

  1970

  ВЕРБА ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ К вопросу повышения точности измерения расходов при стендовой отработке жидкометаллических систем ядерных двигателей: Дис. ... канд. техн.. наук: 214/ Днепропетсровский. гос. университет, Днепропетровск, 1970.- – 460 с

  ВЕРБА ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ К вопросу повышения точности измерения расходов при стендовой отработке жидкометаллических систем ядерных двигателей: Автореф. … дис. канд. техн.. наук: 214/ Днепропетровск, 1970.- – 44 с

  А. с. 342069 СССР, МКИ G01F 25/00. Перекидное устройство проливочных градуировочных стендов / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, А. Д. Черный. № 1499535/18-10; заявл. 30.11.70 ; опубл. 14.06.72, Бюл. № 19; (Заявитель: ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я М-5612).

  А. с. 51046 СССР. Промывочный жидкометаллический стенд/ ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, Е. М. Сахаревич, А.П. Бордий, В.К. Чифоненко, Ю.П. Ушаков, В.А. Найденов. № 997626; заявл. 30.05.68; зарег. 22.04.70.

  А. с. 52104 СССР. Промывочный жидкометаллический стенд/ ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, В. С. Михайлов, В.А. Найденов, Н.Л. Погорелов, Е.В. Христян, Г.И. Анофриев. № 995544; заявл. 37.06.68; зарег. 07.07.70.

  А. с. 49588 СССР. Терморадиационное устройство/ ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, Н.Л. Погорелов, В.А. Найденов, Б.П. Ефимчук, В.И. Сокуренко. № 999797; заявл. 04.11.68; зарег. 16.01.70.

  А. с. 61636 СССР. Термобарокамера для испытания реактивных двигателей/ ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, В.С. Инюшин, Г.Ф. Корневский, В.А. Найденов, М.С. Руденко, А.А. Смирнов, Н.В. Николаенко, Н.И. Фомин, Н.Д. Хавренков, А.Д. Черный. № 1521973; заявл. 10.07.70; зарег. 03.03.72.

  А. с. 62562 СССР. Способ защиты от паров щелочных металлов / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, В.С. Азаров, Н.П. Белик, А.Д. Черный, Ю.М. Трояновская. № 1524490; заявл. 21.09.70; зарег. 18.04.72.

  А. с. 62539 СССР. Способ защиты от паров щелочных металлов / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, В.С. Азаров, Н.П. Белик, А.Д. Черный. № 1524490; заявл. 07.08.70; зарег. 18.04.72.

  А. с. 64596 СССР. Терморадиационное устройство/ ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, В.А. Иванов, Л.А. Кижло, В.И. Крадожен, В.А. Найденов, Н.Л. Погорелов, В.И. Сокуренко, А.Д. Черный. № 1520720; заявл. 15.06.70; зарег. 01.08.72.

  1969

  ВЕРБА ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ Стенд двухконтурный калиевый с вращательным участком /Научно-технический отчет: инв. 843с, - Азаров В.С., Бордий А.П., и др. - П/Я М-5612(ДФ НИИТМ), Днепропетровск, 1969. – 181 с.

  1968

  ВЕРБА ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ Высокотемпературный литиевый стенд для испытания и отработки жидкометаллической арматуры на ресурс ядерного электрореактивного двигателя ЯЭРД-2200/Научно-технический отчет: инв. 606с, - Бордий А.П., Ващенко В.В, и др. - П/Я М-5612(ДФ НИИТМ), Днепропетровск, 1968. – 77 с.

  ВЕРБА ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ Высокотемпературный литиевый стенд для тарировки и гидравлических проливок датчиков и оборудования теплогидравлических систем ядерного электрореактивного двигателя ЯЭРД-2200/Научно-технический отчет: инв. 607с,/ - Бордий А.П., Греков А.И, и др. - П/Я М-5612(ДФ НИИТМ), Днепропетровск, 1968. – 85 с.

  ВЕРБА ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ Вакуумная камера – имитатор условий космического пространства для испытаний высокотемпературных изделий космического назначения /Научно-технический отчет: инв. 608с, - Греков А.И, Черный А.Д, и др. - П/Я М-5612(ДФ НИИТМ), Днепропетровск, 1968. – 107 с.

  ВЕРБА ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ Научно-технический отчет: инв. 738с, - Михайленко К.В, Гаркуша Г.Д, и др. - П/Я М-5612(ДФ НИИТМ), Днепропетровск, 1968. – 19 с.

  ВЕРБА ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ Научно-технический отчет: инв. 739с, - Михайленко К.В, Гаркума Г.Д, и др. - П/Я М-5612(ДФ НИИТМ), Днепропетровск, 1968. – 75 с.

  ВЕРБА ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ Высокотемпературный литиевый стенд для тарировки и снятия гидравлических характеристик узлов и агрегатов жидкометаллических систем /Научно-технический отчет: инв. 796с, - Бордий А.П., Морозов Г.Н, и др. - П/Я М-5612(ДФ НИИТМ), Днепропетровск, 1968. – 81 с.

  1967

  А. с. 40466 СССР. Установка для нанесения жаростойких покрытий методом вакуумного напыления / ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, А.А. Рябовол, Н.И. Куцевский, Б. А. Гниленко, А.А. Фитисов, А.М. Плахов, Я.А. Берлянд, В.А. Карташов, В.А. Дряглев, В. Т. Давлад, В.Б. Лайко, И.И. Цырульник, Ю.А. Чуденко, И.С. Кравченко. № 981484; заявл. 15.03.67; зарег. 29.01.68, (Заявитель: ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я 101).

  А. с. 40745 СССР. Стабилизатор давления СД-1/ ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, Г.И. Анофриев, Е.В. Христян, Е. М. Сахаревич, Н.М. Писарев. № 984198; заявл. 12.06.67; зарег. 26.02.68.

  ПЕРЕГУДА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ Об уникальной находке топазов на Волыни / Ю. Г. Сорокин, А. И. Перегуда, А. И. Береговенко // Минерал. сб. – 1967. – № 21, вып. 3. – С. 312–313.

  ВЕРБА ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ Разработка комплекса вопросов по технологии испытаний узлов и агрегатов ядерных электрореактивных двигателей/Научно-технический отчет: инв. 513с / Ващенко В.В., Генис А.Б, и др. - П/Я М-5612(ДФ НИИТМ), Днепропетровск, 1967. – 149 с

  1966

  А. с. 34770 СССР. Стенд для прокачки сосуда ракетного двигателя/ ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ ВЕРБА, В.А. Найденов, Н.И. Куцевский, В. Т. Давлад, А.З. Шевцов. № 974131; заявл. 12.05.66; зарег. 30.08.66, (Заявитель: ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я 101).

  ВЕРБА ВАЛЕНТИН НИКИТОВИЧ Научно-технический отчет инв. 360с / Михайленко К.В., Круглов Л.А, и др. - П/Я М-5612(ДФ НИИТМ), Днепропетровск, 1966. – 95 с.

  ----

  Верба Ю.В. Установка проветривание карьеров тепловыми струями УПК-60/300 // Информационный листок о научно-техническом достижении № 87-07 Запорожским МТЦНТИ.

  НВО «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І СИСТЕМИ»

  м. Київ, вул. Жмеринська, 1

  +38 097 208-5939